top of page

DEPRESE

Může EFT pomoci a ulevit při depresích a úzkostech? Již několik let se nemohu těchto potíží zbavit, užívám antidepresiva a uvítala bych jinou pomoc, než léky.

V poslední době je čím dál více klientů, kteří přicházejí s depresemi v kombinaci s úzkostmi. Většinou jsou pod dohledem lékaře a berou antidepresiva. Pomocí EFT je možný posun k lepšímu, ale většinou jde o dlouhodobější záležitost. Úzkosti jsou doprovázené strachy ať už o sebe, své blízké, nebo strach, že stavy úzkostí klient nezvládne. Při terapii proto značnou část věnujeme zpracováváním strachů. Úzkosti mají i své fyzické projevy, kterým je třeba se také důkladně věnovat. Jedná se převážně o tlak na hrudi, rychlý tep, dech, tíseň a nervozita v celém těle. Během depresí jde spíše o nechuť k čemukoliv, velkou únavu a demotivaci k posunu k lepšímu. Většinou klienti vidí vše „černě“a zlepšení je pro ně nedosažitelné. Často se objeví i psychologický revers, kterým si brání ve zlepšení stavu. Je to blokující přesvědčení, které klienta navádí k tomu, že není možné zlepšení, nebo vymizení potíží. Často ho mají na základě zkušenosti, když léčení trvá velmi dlouho a není úspěšné. Mám zkušenost, že pomoc je možná, ale vyžaduje trpělivost. Většina klientů trpí depresemi a úzkostmi mnoho let a v terapiích se dostáváme nejen k postupnému zlepšení, ale i k pochopení sebe sama. Často je potřeba nastavit i určitou stabilitu a odolnost vůči zátěžím, které běžný život přináší. Tady je totiž možnost neúspěchu a prodloužení doby návratu do normálu. Mimo EFT používám i jiné techniky, včetně meditací. Ráda bych vám nabídla meditaci, kterou vnímám jako velmi univerzální, pročišťující a posilující. Jde o nacítění se na Božskou jiskru v nás, kterou máme všichni a postupné uvolnění bloků a posílení. Většinou jsou klienti po této meditaci nejen uvolněni, ale i rozzářeni a překvapeni intenzitou světla v sobě.

Meditace:

Pohodlně se posaďte a postupně uvolněte svoje tělo od hlavy, přes hrudník, trup, až po konečky prstů na nohou a rukou. Vnímejte svůj dech. Propusťte i všechny myšlenky, sledujte je jen z dálky, až se jejich tok zcela zastaví. Uvědomte si své nohy, které se plnými chodidly dotýkají země. Spojte se s energií země a „zakořeňte své nohy“. Dovolte, aby energie země mohla stoupat nahoru přes nohy do vašeho těla. Dejte si dostatek času. …Teď svoji pozornost zaměřte na střed hrudníku, střed vaší srdeční čakry. Tam je vaše Božská jiskra. Můžete ji vnímat jako bílé světlo, nebo plamínek. Zaměřte se na tuto jiskru a pozorujte ji. Bílé světlo se může pomalu rozšiřovat a nabírat na síle. Nechte ho zatím ve svém hrudníku. Spojte se s vesmírem a se stvořitelem a uvědomte si propojení vašeho světla v hrudníku a stvořitele. Dejte si opět dostatek času…Když cítíte své světlo, jeho intenzitu a sílu, můžete pomalu a postupně do tohoto světla vkládat vše, co vás tíží. Všechny strachy, starosti, obavy, trápení, situace, které vás tíží a vše na co si jen vzpomenete. Vkládejte pomalu a postupně. Pozorujte, jak se každá zátěž ve světle rozpadne a přetransformuje ve světlo a lásku. Vaše světlo je silné. Až odevzdáte vše, co potřebujete, zůstaňte chvíli v klidu a se svým světlem. Teď s nádechem naberte přes své nohy do těla energii země až do středu hrudníku. S výdechem rozlijte světlo z hrudníku do celého těla. Prochází každou buňkou vašeho těla, kterou očišťuje a posiluje. Nádech přes nohy, výdech z hrudníku do těla…světlo vychází z těla kůží a celý proces se několikrát opakuje tak, jak potřebujete. Když máte pocit dostatečného pročištění a nabití, zůstaňte v klidu a vnímejte opět střed hrudníku, klid, mír, své bytí. Nechte si dostatek času… Je třeba se pomalu vrátit zpět. Zaměřte se na své tělo a zahýbejte si prsty na rukou a nohou. Uvědomte si, že jste tady a teď.

bottom of page