top of page

KOLEKTIV DĚTÍ VE ŠKOLE

Nedávno jsem měla možnost pracovat se sedmiletou školačkou. Její potíže spočívaly v tom, že ráno, než šla do školy, měla bolesti břicha, průjem a do školy se jí nechtělo. Po krátkém rozhovoru jsem zjistila, kde je příčina. Špatně snášela poměry mezi děvčaty ve třídě a byla značně citlivá. Spolužačky se často mezi sebou hádaly, nabádaly jedna druhou, aby spolu nemluvily a neustále řešily neshody.

Sezení bylo poměrně krátké a jednoduché. Zpracovaly jsme vše, co jí vadilo včetně obav z budoucnosti. Posílily jsme sebevědomí a pozitivně naprogramovaly. Použila jsem zde i techniku  „Cesta“ od Brandon Bays.

Při „Cestě“ tato malá klientka objevila svým vnitřním zrakem podle jejích slov zkažené místo

v břiše. Jednalo se o stejné místo, které jí ráno bolelo. Pomocí „Cesty“ jsme celé místo vyčistily

a posílily. Pár dní po terapii si před odchodem do školy ještě občas „poťukala“pomocí EFT a ujistila se, že je vše v pohodě.

Od té doby veškeré potíže zmizely a dívenka chodí do školy zase ráda.

bottom of page