top of page

EFT A ATOPICKÝ EKZÉM

Mám atopický ekzém již řadu let, používám kortikoidy a zatím nemohu najít jiný způsob, který by mi mohl pomoci. Máte zkušenosti s tímto problémem a jaká je úspěšnost léčby? Kolik sezení je asi potřeba?

S atopickým ekzémem mám zkušenost nejen vlastní u svojí dcery v kojeneckém věku, ale i u svých klientů. Většinou je to běh na delší trať a vyžaduje více terapií. Klient si může pracovat i doma sám, tím budeme efektivnější. Ekzémy jsou velmi nepříjemné a jejich léčení bývá zdlouhavé a rozmanité. Jde o hlubší problém, často spojený s tématy vlastních hranic vůči okolí, vnímání sebe sama, uzavření se a často i s tématy sexuality. Samozřejmě mohou navazovat i jiná témata, uvádím jen ty nejčastější. Při terapiích používám klasický postup EFT, kde se zaměříme jak na projevy fyzického těla, tak na emoce a pocity, které potíže doprovázejí. Často je přítomen i psychologický reverz, kdy si klient sám brání v odstranění problému a terapie se pak nedaří. Je potřeba odblokovat všechny tyto reverzy, abychom mohli být úspěšní. Týká se to samozřejmě terapií všeobecně, ale u ekzémů je to velmi častý jev. Když bych pojala terapii komplexně a nejen z hlediska EFT, používám stále častěji i mentální léčení, meditace a jiné techniky. U ekzémů všeobecně se mi osvědčily i bachovy esence aplikované přímo na místo ekzému, míchané bez alkoholu. Vybavuji si jednu klientku s atopickým ekzémem, kde jsme zpočátku převážně pracovaly s EFT a dnes se v terapiích zaměřujeme převážně na meditace, Cestu (od Brandon Bays) a jiné meditační techniky. Ekzém je nyní jen na malých částech těla.

Mohu uvést ještě jeden konkrétní příklad z praxe. Klientce se objevil ekzém na ruce v podstatě během pár dnů. Rozebraly jsme společně její současnou situaci a vztahy, hlavně ty problematické. Dostaly jsme se ke vztahu s její sestrou, která žila ve stejném domě. Jenže sestra žila sama, měla hodně volného času, a proto ji denně navštěvovala. Klientka měla svojí rodinu a času nebylo nazbyt. Občasnou návštěvu by uvítala, ale denní návštěvy byly náročné jak časově, tak svojí náplní, neboť sestra rozebírala veškeré dění kolem. Snažila se jí vše vysvětlit, ale marně. Vztah se sestrou byl dlouhodobým problémem, který nedokázala vyřešit, až se objevil ekzém. Zpracovaly jsme všechny nepříjemné pocity, které k sestře cítila, dále pocity z celé situace. Samozřejmě jsme se věnovaly i veškerým fyzickým projevům a emocím spojených s faktem, že má ekzém. Po pár dnech došlo ke zklidnění svědění a k vyblednutí kůže. Klientka ještě nějakou dobu aplikovala bachovy esence přímo na kůži, což přineslo značné zlepšení. Po krátkém čase došlo k vymizení celého ekzému a kůže byla čistá a zdravá. Terapie se projevila i na vztahu se sestrou, kde klientka získala větší nadhled a tím se i celý vztah rozvolnil. Ekzém zmizel za krátkou dobu, neboť jsme začaly s terapií po jeho objevení. Pokud trvá již delší dobu, je většinou třeba i delší čas na jeho zvládnutí a vymizení. Na tomto příkladu je vidět téma vlastních hranic a jejich narušení ve vztahu.

bottom of page