top of page

VNITŘNÍ DÍTĚ

Milí čtenáři, tuto poradnu bych ráda pojala jinak, než obvykle, neboť pracuji čím dál více mentálně a nejen pomocí EFT.

V poslední době se čím dál častěji věnuji terapiím zaměřeným na vnitřní dítě. Při běžných terapiích se také vracíme do dětství, kde jsou příčiny našich problémů, ale terapie o kterých bych se ráda zmínila, jsou zaměřeny komplexně na vnitřní dítě. Prochází se postupně všemi obdobími až do dospělosti a cílem je najít místa, kde bylo naše vnitřní dítě zraněné, pochopit situaci a vnitřní dítě vyléčit a pečovat o ně. Jedná se o celek asi pěti sezení, podle potřeby. Jakmile dáme pozornost našemu vnitřnímu dítěti a jeho uzdravení, jsme na cestě k regeneraci a vitalitě ve všech oblastech našeho života.

Jistě každý z nás má ve svém dětství období, které nebylo harmonické, nebo došlo k odmítnutí, zneužití, opuštění a zanedbání potřeb, které jsme ke svému vývoji potřebovali. Došlo tak ke zranění našeho vnitřního dítěte, jehož bolesti můžeme vyléčit. Často naše zranění souvisí s rodiči a nenaplněním našich potřeb, tužeb a přání. Je dobré si uvědomit, že i oni mohou mít v sobě zraněné vnitřní dítě a nedokázali k nám přistupovat jinak, než tomu bylo. Zřejmě se chovali tak, jak v té době nejlépe uměli a na základě právě jejich zraněného vnitřního dítěte. Velmi často jsou terapie na vnitřní dítě zajímavé, neboť se objeví informace, o kterých klient neví, ale díky nimž dojde k uvědomění svých současných pocitů a životní situace. Pro konkrétní představu mohu uvést pár příkladů.

Jeden klient ve svém životě cítil určitou prázdnotu, ale netušil jakou. Měla vliv i na jeho váhu, neboť pocit prázdnoty zajídal a tak se nacházel v začarovaném kruhu. Při spojení s vnitřním dítětem v období nemluvněte pochopil, že mu chybí spojení s rodiči na úrovni lásky a že prázdnota je touha po ní. Po vyléčení jeho nemluvněte začala jeho váha klesat. Další byla klientka, která cítila, že si její otec přál syna a ona se snažila zavděčit jako holčička. Její nastavení mělo vliv na vztahy s muži, vztah sama k sobě jako ženě a samozřejmě na vztah s otcem. Další klientka si uvědomila svojí roli v rodině, kde se starala o sourozence v domnění, že je vše v pořádku a přebírala tak částečně roli rodičů, kterou si nesla až do dospělosti a tím svého sourozence ovlivňovala. Po vyléčení jejího vnitřního dítěte dala sourozenci svobodu, důvěru a tak možnost být sám sebou. Podobných případů je mnoho s různými tématy, převážně však jde o vztahy.

Meditace probíhají individuálně, někdy se zpracovává konkrétní vzpomínka, jindy nás vede tělo a procujeme s pocity, které se objevují. Stává se, že jsou ať už vzpomínky, nebo pocity velmi silné a tak si dáme na zpracování více času a jedno období rozdělíme třeba do dvou terapií. Postupujeme podle vnímání klienta tak, aby se cítil co nejlépe. Po ukončení terapií dostane klient „návod“, jak se svým vnitřním dítětem pracovat dál. Zpětné reakce ukazují, že se po absolvování vnitřního dítěte dochází k zásadním změnám a postojích k životu a ke spokojenosti.

bottom of page